restitutiepolis intro

Besluit van de NZa over vergoedingen niet-gecontracteerde zorg.

"Zorgverzekeringen zijn complex en niet te vergelijken, maar daarvoor moet u niet bij ons zijn."

Dit is samengevat de strekking van het besluit die de NZa onlangs nam. Wij hadden een verzoek ingediend om vergoedingen, die verzekerden krijgen wanneer ze naar een zorgverlener zonder contract gaan, niet langer als een percentage van de gecontracteerde tarieven toe te staan. De verschillende polissen lijken daardoor gelijkwaardig aan elkaar, maar zijn dat niet. Concreet vergoeden ze totaal verschillende bedragen..

restitutiepolis intro

Achmea beperkt vergoedingen restitutiepolis

De restitutiepolissen van Zilveren Kruis, Avéro, Pro Life en FBTO beperken de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg aanzienlijk.

De in de restitutieoverzichten genoemde vergoedingen waar geen wettelijk maximum voor wordt vastgesteld zijn gebaseerd op de contractafspraken die Zilveren Kruis/Achmea met haar zorgverleners afsluit. In 2017 ligt dit voor de meeste (paramedische) zorgprestaties op 150% van het gecontracteerde tarief. In 2018 verlaagt het Zilveren Kruis/Achmea dit naar 110% van haar eigen laagste gecontracteerde tarief. Voor Medische Specialistische zorg is vergoeding slechts 105% van de contractafspraken.

Artikelen

Brief aan Tweede kamer

Vergoeding op basis van gecontracteeerde tarieven zegt de consument niets.

Zorgpolissen moeten duidelijk gaan aangeven welk gedeelte van de zorgnota voor rekening van consumenten komt. Als de zorgverzekeraar vindt, los van de vraag of het hinderpaalcriterium dit toestaat, dat ze 40% van de zorgnota kunnen vergoeden, en dientengevolge 60% voor rekening van de verzekerde komt, dan dient dit ook zo in de polis te worden opgenomen. De NZa zal eerst zelf tot inkeer moeten komen dat haar eigen beleid niet langer houdbaar is. Wij hebben de leden van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd de minister hier op aan te spreken.

AD opinie minister de jonge

Stichting Zorghuis op AD-Opinie pagina

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wil lagere vergoedingen voor zorgverleners zonder contract met een verzekeraar.

Minister Hugo de Jonge dreigde onlangs met een lagere vergoeding voor zorgverleners zonder contract met de verzekeraar. Hij zei: ‘Zij krijgen nu nog minimaal driekwart van de rekening vergoed’. Stichting Zorghuis wordt moedeloos van de steeds terugkerende misvatting dat 75 procent van de rekening wordt vergoed. Wij kunnen het niet vaak genoeg herhalen: er wordt geen 75 procent vergoed. De vergoedingen zijn veel lager. Soms is het nog niet een derde.

Hoe laag wil de minister de vergoeding eigenlijk hebben?

Stichting Zorghuis streeft naar meer duidelijkheid, transparantie maar vooral rechtszekerheid in een steeds complexer wordende zorgstelsel.

 

Onze organisatie is er niet op ingericht om (juridische) bijstand voor individuele gevallen te geven.

 

Ook geven wij geen advies over de af te sluiten zorgverzekering. Wel vragen wij u goed op te letten. Er valt namelijk écht iets te kiezen...maar ook te verliezen.

Over Stichting Zorghuis

Zorgverzekerden nemen pas actief deel aan de zorgmarkt wanneer die zelf zorgvrager zijn geworden.


Wij willen zorgverzekerden, op het moment dat een zorgverzekering moet worden afgesloten, meer bewust worden van de kwalitiet die hun zorgpolis bezit.