Nieuws uitgelicht.

vergoeding klein

Besluit NZa over vergoedingen niet-gecontracteerde zorg;

"Zorgverzekeringen zijn complex en niet te vergelijken, maar daarvoor moet u niet bij ons zijn."

restitutiepolis intro
Besluit NZa over vergoedingen niet-gecontracteerde zorg.

"Zorgverzekeringen zijn complex en niet te vergelijken, maar daarvoor moet u niet bij ons zijn."

 

 

Lees meer

Rechtspraak klein
College van beroep stelt uitspraak uit.

Het college van beroep heeft de uitspraak over het toestemmingsvereiste en het toezicht op zorgpolissen uitgesteld zonder dat er een termijn kan worden gegeven wanneer ze verwacht een uitspraak te kunnen doen. Het college informeerde ons dat afstemming bij andere hoogste rechters noodzakelijk is.

Brief aan de 2e Kwamer:
Verzekerden wordt niet verteld welk risico's ze lopen.

Zorgpolissen moeten duidelijk gaan aangeven welk gedeelte van de zorgnota voor rekening van consumenten komt. Als de zorgverzekeraar vindt, los van de vraag of het hinderpaalcriterium dit toestaat, dat ze 40% kunnen vergoeden...

Lees meer

restitutiepolis intro
Achmea beperkt vergoedingen restitutiepolis.

Zilveren Kruis/Achmea, Avéro, Pro Life en FBTO beperken de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg in haar restitutiepolissen. Uit onderzoek blijkt dat de vergoedingen in 2018 vaak maar 5% tot 10% hoger liggen dan in haar naturapolissen.

Lees meer

intro image
Poster voor meer bewustwording naturapolissen.

Omdat zorgverzekeraars naturapolissen aanbieden waarin ze aangeven dat bijvoorbeeld 75% van het gecontracteerde tarief vergoeden is niet duidelijk wat er werkelijk wordt vergoed. Voor meer bewustwording hebben wij een poster gemaakt.

Lees meer

AD opinie minister de jonge
AD-Opinie; Voorstel minister de Jonge raakt vooral de consument.

Minister Hugo de Jonge dreigde onlangs met een lagere vergoeding voor zorgverleners zonder contract met de verzekeraar. ‘Zij krijgen nu nog minimaal driekwart van de rekening vergoed’.

Lees meer

rechtzaak
Polisvoorwaarden zijn misleidend.

Het NZa-onderzoek is te beperkt uitgevoerd. Intussen blijkt uit aanvullend onderzoek van Zorghuis dat polisvoorwaarden van naturapolissen misleidend zijn. Risico's zijn ongekend hoog.

Lees meer

Zorghuis daagt NZa voor de rechter.

Over het gebruik van machtigingsvereiste voor niet-gecontracteerde zorg zonder wettelijke basis, inzage in medische dossiers en het aanbod van zorgverzeker- aars en vooral het toezicht daarop.

Lees meer

Kamervragen over vergoedingen.

GroenLinks kamerlid Corinne Ellemeet had hierover een aantal vragen aan de minister van Medische Zorg, dhr. Bruins. Ook de fracties van de SP, PvdA, 50plus en coalitiegenoot CDA ...

Lees meer

Onderzoek naar vergoedingen zorgpolis.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg zijn vaak lager dan wat zorgverzekeraars in de polisvoorwaarden opnemen. Dit blijkt uit een studie naar de vergoedingen geven.

Lees meer

bezwaar
Bezwaar tegen afwijzing NZa.

De NZa werd verzocht handhavend op te treden tegen zorgpolissen die beperkende maatregelen op de vrije artsenkeuze bevatten. Daarnaast vinden wij dat het verzekerde vaak onmogelijk ...

Lees meer

stop
NZa wijst handhavingsverzoek af.

De NZa wijst het verzoek af en ziet geen aanleiding om handhavend op te treden naar de door Zorghuis opgebrachte bezwaren. Verder zegt de NZa geen bevoegdheden te hebben ...

Lees meer

radar klein
Onderzoek naar het aanbod zorgpolissen.

Toestemmingsvereiste voor niet-gecontracteerde zorg in strijd met vrije artsen keuze, niet bevoegde medewerkers hebben inzage in medische dossiers en adviseren verzekerde over ...

Lees meer

bezwaar
Oprichting Stichting Zorghuis.

Als je aan de zorg denkt dan denk je sinds een decennia ook aan marktwerking. Sinds 2006 is het, na een steeds meer terugtrekkende overheid, vooral een spel tussen de zorgverzekeraar ...

Lees meer

doneren stichting zorghuis
Donor financieringsprogramma.

Wij zien in toenemende mate de noodzaak voor een Stichting die opkomt voor de belangen van consumenten die, verplicht vanuit de wet, een zorgverzekering moeten afsluiten.

Lees meer

Ons verhaal begint waar die van de zorgverzekeraar stopt!

Help mee en ondersteun Stichting Zorghuis. Jouw donatie draagt bij aan meer belangrijk onderzoek. .